Misja i cele FASK


1. Upowszechnianie i popularyzację wiedzy, kultury, sztuki i tradycji.

2. Inicjowanie oraz realizacja warsztatów, spotkań twórczych, spektakli, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, festiwali, publikacji oraz wszelkich działań służących upowszechnianiu ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji.

3. Integracja środowisk społecznych oraz tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka, rozwijania procesów twórczych, własnej świadomości, samowychowania oraz samorealizacji.