Oblicza samotności

Książka jest interdyscyplinarnym studium łączącym elementy psychologii, socjologii, badań nad literaturą i teatrem. Autorka opowiada o sile samotności – zarówno tej pozytywnej, jak i destrukcyjnej – przez pryzmat dzieł Schulza, Kafki oraz Becketta i losów stworzonych przez nich postaci. Beata Nessel-Łukasik jest doktorem socjologii i historykiem sztuki oraz miłośniczką animacji i teatru lalkowego dla dorosłych.

Beata Nessel-Łukasik – doktor socjologii, historyk sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Autorka interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej z zakresu socjologii kultury przygotowanej pod kierunkiem prof. Aldony Jawłowskiej.

Zachęcamy do nabycia:

Cena: 32,00 PLN Zamówienia można składać na adres: fundacja@kek.edu.pl Tel: +48 507 127 833