Teatr wyobraźni

Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej wraz ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz Teatrem Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana i przy współpracy Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ w Katowicach wydała publikację przygotowaną pod redakcją dr Ewy Tomaszewskiej „Teatr wyobraźni – między sztuką a edukacją”. Jest ona pokłosiem seminarium naukowego, które odbyło się w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, 29 maja 2012 roku w Bielsku-Białej.
Publikacja zawiera teksty zaproszonych do dyskusji autorów, którzy są związani z różnego rodzaju środowiskami zarówno artystycznymi, jak
i edukacyjnymi. To artyści, pracownicy naukowi
i animatorzy kultury. Zawiera ona różne teksty, zarówno pod względem treści, formy wypowiedzi jak i perspektywy obserwacji zjawisk. Łączy je jednak wspólny punkt widzenia dotyczący pojęcia edukacji i funkcji sztuki jaką pełni w życiu człowieka.
Edukację traktuje się jako drogę osobistego rozwoju i zdobywania nie tylko wiedzy, ale także praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych; zaś sztuka jest szczególną przestrzenią spotkań, które wielostronnie wpływają na rozwój człowieka i to zarówno odbiorcy sztuki jak i twórcy. Szczególną rolę pełni tu teatr, rozumiany jako sztuka synkretyczna, tj. wykorzystująca do scenicznej kreacji materie wszystkich sztuk: od literatury i poezji, przez muzykę, plastykę i taniec po film oraz najnowsze media.
Publikacja prezentuje różne drogi i sposoby działań, które w tle mają założenia promujące i popularyzujące sztukę teatru, ale także w znaczący sposób wpływają na adresata tych działań. Publikacja zawiera 7 tekstów opatrzonych wstępem oraz krótkie informacje o autorach. Wszystko zawiera się na kartach 52 stron.

Spis treści:
Ewa Tomaszewska, Wstęp
Maria Schejbal, Teatr Grodzki w „Nadziei” – o narkotykach, terapii i sztuce
Zbigniew Rudziński, W Centrum Sztuki Dziecka
Jolanta Gisman Stoch, Ewa Tomaszewska, Adam Michniewicz, Mapa Piątego Królestwa
Krystian Kobyłka, fragmenty rozmowy z Alicją Morawską-Rubczak
Bogusław Kierc, Ząb
Jolanta Skutnik, Dziecko jako uczestnik życia kulturalnego – w poszukiwaniu formy
Lucyna Kozień, Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba

Zachęcamy do nabycia:

Cena: 5,00 PLN

Zamówienia można składać na adres: fundacja@kek.edu.pl
Tel: +48 507 127 833